Shkrimi
07/04/2017

Si të mos rrenohemi nga FRIKA, ende pa u nisur?! (pjesa e dytë)

Si ta mposhtim frikën njëherë e pergjithmonë, p2. Ku flitet rreth dy hapave që duhet ndjekur në mëny...

Shkrimi
07/02/2017

Si të mos rrenohemi nga FRIKA, ende pa u nisur?! (pjesa e parë)

Miq, nga sot do të takohemi edhe në një tjetër formë - jam shuumë e lumtur për këtë fakt :D
>>>...

Pse Rinavucetaj?!

Nese e mesojmë sa pak ndryshojmë nga njëri tjetri, ndoshta do të fillojmë të duhemi më shumë. Kjo është arsyeja pse ekziston "rinavucetaj". Ky është qellimi im.

NEWS LETTER